Login
-
899
29
Offline
27/7/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : aoe
เพศ : ชาย
อายุ : 53 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เข้าใจ รับรู้ ความลำบาก
คนที่ฉันมองหา
ยังงัยก็ได้ขอให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : วิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ชีวิตเขา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ท่องเที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบ ไปใหนลำบาก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เห็นคนอื่นยิ้ม
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความหยิ่งทะนงตัว
  แนะนำเพื่อน