Login
-
39
0
Offline
12/10/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Arttys
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นขอคนง่ายๆ อะไรก็ได้ เนอะ
คนที่ฉันมองหา
ขอคนที่คล้ายกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 25 ปี
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ทุกอย่าง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อยู่กับธรรมชาติ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมาแมว นี้ว่ามันซื่อสัตย์กว่าใครหลายคน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ไม่รู้สิ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ตุ๊กตา
  แนะนำเพื่อน