Login
-
60
1
Offline
13/2/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : อนันต์
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนทำงาน ง่ายๆสบายๆเข้าใจกัน
คนที่ฉันมองหา
เข้าใจกัน เป็นกำลังใจให้กัน
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 50 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ที่ปรึกษา
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : มุสลิม
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คุยกันเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สร้างงานสร้างตัว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูทีวีปลูกต้นไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ปลา ชอบเลี้ยงสวยงาม
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • พักผ่อน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนที่เอาแต่ได้
  แนะนำเพื่อน