Login
-
319
4
Offline
5/6/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : po
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ผมเป็นคนชอบที่จะแสดงความคิด ความรู้สึก การกระทำ ออกมาแบบตรงๆ การแสดงอะไรออกมาโดยตรงจะทำให้เราชัดเจนในตัวเราเองและคนอื่น
คนที่ฉันมองหา
ชอบผู้หญิงที่รักตัวเองและให้เกียรติตัวเอง..
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ผู้หญิงที่รักตัวเองและเรียบร้อยดี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ชอบทำอะไรที่เป็นประโยชน์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • การลงทุน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสัตว์.ทุกชนิด
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ผู้หญิงดีๆๆซักคน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ผู้หญิงที่ไม่ให้เกียรติตัวเอง
  แนะนำเพื่อน