Login
-
185
1
Offline
10/6/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : อู๋
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เบ่อ อยากคุยกับคัยก้อได้
คนที่ฉันมองหา
น่ารักคุยสนุก
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บริการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • การสนทนา
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • พูดคุยทุกเร่อง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข มันน่ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้มีแฟนสวย ๆ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนขี้โกหก
  แนะนำเพื่อน