Login
-
203
9
Offline
21/8/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : atomant
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
กินง่าย อยู่ง่าย สบายๆ ตรงไปตรงมา
คนที่ฉันมองหา
ใจเย็น ยิ้มง่าย
เพศ : หญิง
อายุ : 32 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนรู้ใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบเลี้ยงปลา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • รอยยิ้ม ความจริงใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความวุ่นวาย
  แนะนำเพื่อน