Login
-
833
35
Offline
24/5/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Mind
เพศ : หญิง
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
จริงจัง เรียบง่าย ชัดถ้อย ชัดคำ ไม่หวังพึ่งผู้ชาย เพราะหาเองได้มากกว่าผู้ชาย ดังนั้น จะมาคุยเพื่อ SEX เห็นว่าไม่ควร ขอคุยกับคนที่คบหากันอย่างเปิดเผย เท่านั้น
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ เป็นเพื่อนกันได้ พร้อมพัฒนา
เพศ : ชาย
อายุ : 29 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : การศึกษา,การสอน,ครู
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : มากกว่า 100,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ และเสมอต้นเสมอปลาย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การชีวิตตามธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ศึกษาหาความรู้จาก อินเตอร์เน็ต
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • น้องหมา ตัวน้อย
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • กอดน้องหมา รอยยิ้มของใครก็ได้ที่เรามองเห็น
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความเอารัดเอาเปรียบ ความทุจริต
  แนะนำเพื่อน