Login
-
275
4
Offline
22/10/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : aum
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คุยกันครับ หาเพื่อน หาแฟน จริงใจ
คนที่ฉันมองหา
เข้าใจซึ่งกันและกัน
เพศ : ชาย
อายุ : 22 - 40 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การท่องเที่ยว ถ่ายรูป
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัข มันน่ารัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การที่ได้ฟังเพลง ได้อยู่กับคนที่เรารัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน