Login
-
704
53
Offline
13/6/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : sak
เพศ : ชาย
อายุ : 53 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ค้นหาผู้หญิง เรียบร้อย น่ารัก สนใจคนรอบข้าง ชอบธรรมชาติ ตัวเอง แคร์คนรอบข้าง เอาใจได้ ชอบธรรมชาติ เคยแต่งงาน ยังไม่มีบุตร
คนที่ฉันมองหา
คุยเป็นเพื่อน และแลกเปลี่ยนความรู้คับ
เพศ : หญิง
อายุ : 30 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : เจ้าหน้าที่อาุวุโส
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ประสบความสำเร็จ และช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาศ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เทคโนโลยีใหม่ๆ ข่าว สังคม การเมือง กีฬา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ช่วยเหลือสังคม
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข เพื่นรักต่างสายพันธ์ ที่ซื่อซื่อสัตย์
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความอยุติธรรม การเอาเปรียบกัน
  แนะนำเพื่อน