Login
-
68
1
Offline
12/5/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : bomthd
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หาคนรู้ใจสักคนจริงใจต่อกันเป็นตัวของตัวเองครับ
คนที่ฉันมองหา
หาคนรู้ใจสักคน
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับสูง
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : นับถือได้ทุกศาสนา
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจทุกๆเรื่อง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดนตรีทุกชนิด
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นดนตรีเสียงเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบทุกอย่างสวยงามน่าเลี้ยงดู
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ชีวิตที่พอเพียงกับการดำเนินชีวิต
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหกต่อหน้าอย่างหลับหลังอย่าง
  แนะนำเพื่อน