Login
-
94
0
Offline
21/6/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Buk
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คุยง่าย เป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
น่ารัก คุยงา่ย ตัวเล็ก
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ผู้บริหาร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : นับถือศาสนาอื่น ๆ
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ลูก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • งาน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เที่ยว ขับรถ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ม้า
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เที่ยว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก
  แนะนำเพื่อน