Login
-
52
3
Offline
2/5/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Chain
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชื่อเชน ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ เป็นคนคุยง่าย สบายๆ เป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ ไว้ใจซึ่งกันและกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 23 - 29 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เอาใจใส่
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ลองศึกษากันดู
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟุตบอล ดูซี่รี่
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา น่ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทำให้คนรักมีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ลองศึกษากันดู
  แนะนำเพื่อน