Login
-
277
12
Offline
28/5/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : chaiyomeehey
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ง่ายๆ เป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
ไม่ดืมเหล้า ไม่ดูดบุหรี่
เพศ : หญิง
อายุ : 27 - 32 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : IT,Programmer
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ครอบครัว
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เทคโนโลยี่
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบไม่มีเวลาเลี้ยง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ธรรมชาติ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คิดไม่ออก
  แนะนำเพื่อน