Login
-
226
0
Offline
27/11/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : เจ๋ง
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
โสดมานานแล้วคับ รักใครรักจิงคับ
คนที่ฉันมองหา
อยากเจอคนจิงใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • รถยนต์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • แต่งรถ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข มันน่ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยู่กับคนทีเรารัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน