Login
-
1199
75
Offline
24/12/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : CKnon
เพศ : ชาย
อายุ : 47 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นกันเอง อารมณ์ดี สุขภาพแข็งแรง
คนที่ฉันมองหา
มิตรภาพและรอยยิ้ม
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : สื่อ,สิ่งพิมพ์
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • การทำความดี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • กล้อง รูป วีดิทัศน์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • วิ่ง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบบ้าง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ตัวเราเอง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่มี
  แนะนำเพื่อน