Login
-
468
15
Offline
5/10/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : tommy
เพศ : ชาย
อายุ : 49 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชอบไหว้พระทำบุญท่องเที่ยวธรรมชาติทะเล
คนที่ฉันมองหา
มีความเป็นกันเอง ชอบการท่องเที่ยว ไหว้พระ ทำบุญ เคารพสิทธิส่วนบุคคล
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : 50,001-70,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ซื่อสัตย์
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การท่องเที่ยว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • การท่องเที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความสงบ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความวุ่นวาย ละเมิดความเป็นส่วนตัว
  แนะนำเพื่อน