Login
-
228
1
Offline
22/12/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : San
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่าย ติดดิน ไม่ได้มาจากฐานะที่ร่ำรวยอะไร ทำงานเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาลเล็กๆ อยากเจอคนที่จริงใจ จริงจัง ไม่ได้คบไว้เผื่อเลือก พร้อมที่จะสร้างฐานะและครอบครัวไปด้วยกัน ให้กำลังใจและเติมความสุขซึ่งกันและกัน
คนที่ฉันมองหา
จริงใจต่อกัน ไม่จำเป็นต้องสวย ไม่จำเป็นต้องรวย ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ อยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : การศึกษา,การสอน,ครู
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การพัฒนาตัวเอง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข เพราะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เที่ยวสถานที่ธรรมชาติ ภูเขา น้ำตก ทะเล
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก
  แนะนำเพื่อน