Login
-
240
11
Offline
5/11/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : เอ็มนะคับ
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนที่ฉันมองหา
เป็นคนน่ารัก และจริงใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ฝ่ายบุคคล
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : นับถือศาสนาอื่น ๆ
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ความรัก งาน เที่ยว เพื่อน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เตะบอล เที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ผมชอบสัตว์ แมวและสุนัข เพราะมันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การที่ตื่นมาแล้วเจอน่าคนที่เรารัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ผมไม่ชอบคนที่เห็นแก่ตัว
  แนะนำเพื่อน