Login
-
261
9
Offline
11/6/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : คุณชายโอ
เพศ : ชาย
อายุ : 40 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ผมอายุ 36 เคยรับราชการ เคยทำงานบริษัทเอกชนและผันตัวมาทำธุรกิจเรื่องยานยนต์ รถยนต์ต่างๆ ชีวิตต้องการคู่คิด คู่สร้าง เพื่อร่วมทางแบ่งปันความสุข สมหวัง และอยู่ด้วยกันยาวนาน จนกว่าาจะแยกจากกันไป ไอดีไลน์ 209341
คนที่ฉันมองหา
คนที่พร้อมจะเป็นเมีย ไม่ใช่แค่คบเล่่นๆๆ ชีวิตพร้อมที่จะสร้างครอบครัว สร้างอนาคตด้วยกัน ความรัก ความจิงใจ ความเอาใจใส่ในความรักคือสิ่งสำคัญต่อการดำรงอยู่ที่เราจะคอยมีให้อย่างไม่ขาด
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 40 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ยานยนต์,ช่างเครื่อง
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับสูง
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรัก คู่ชีวิต
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การทำธุรกิจ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง +เล่นกีฬาบ้าง พักผ่อนโน้นนี่นั่น
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การได้สมหวัง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความไม่สมหวัง
  แนะนำเพื่อน