Login
-
82
0
Offline
26/2/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Firsttt
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หาเพื่อนคุย
คนที่ฉันมองหา
ตัวเล็ก สมส่วน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 24 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : บริการประชาชน
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนคุย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • หนัง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ช่วยสังคม
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบหมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ช่วยสังคม
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก
  แนะนำเพื่อน