Login
-
167
12
Offline
17/11/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : หวาน
เพศ : หญิง
อายุ : 47 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนบ้านๆๆไม่สวย..ใช้ชีวิตพอเพียง..รักการออกกำกังกาย...ไม่ชอบการโกหก...
คนที่ฉันมองหา
เป็นคนดีไม่โกหก
เพศ : ชาย
อายุ : 35 - 57 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • _
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • _
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ...ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • _
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การมองบวก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก..ไม่จริงใจ
  แนะนำเพื่อน