Login
-
169
0
Offline
4/4/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : กาย
เพศ : ชาย
อายุ : 21 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
นักร้อง/พิธีกร/นายแบบ
คนที่ฉันมองหา
เข้าใจกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 22 ปี
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : บันเทิง
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : นับถือได้ทุกศาสนา
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • แฟน/โทรศัพท์
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • นักร้อง/เพลง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ร้องเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ค่อนข้างไม่
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การร้องเพลง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • งู
  แนะนำเพื่อน