Login
-
1138
19
Offline
10/6/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : jaa
เพศ : ชาย
อายุ : 39 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ดีครับ
คนที่ฉันมองหา
เพื่อน
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 49 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : พลังงาน
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • มิตรภาพ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกอย่าง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ซ่อมแซ่ม
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • อินทรี เจ้าเวหา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ท่องธรรมชาติ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความวุ่นวาย
  แนะนำเพื่อน