Login
-
212
0
Offline
9/3/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : kam
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
??????เหงาๆ
คนที่ฉันมองหา
บอกไม่ถูก
เพศ : ชาย
อายุ : 20 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : นับถือศาสนาอื่น ๆ
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ไม่สน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา เป็นมิตรที่ดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนจริงใจ ครอบครัวเล็กๆ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • งู
  แนะนำเพื่อน