Login
-
159
0
Offline
30/11/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : konan
เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากคุย กับคบที่จริงใจ พร้อมที่คบหากัน
คนที่ฉันมองหา
นิสัยดี เอาใจ พร้อมคบหา
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

  • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
  • คนรัก
  • สิ่งที่ฉันสนใจ :
  • งาน , ท่องเที่ยว
  • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
  • ท่องเที่ยว
  • สัตว์ที่ฉันชอบ :
  • ไม่ชอบ
  • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
  • อยู่กับคนที่เรารัก
  • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
  • การหลอกลวง
    แนะนำเพื่อน