Login
-
168
2
Offline
15/3/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : kwan
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากมีคนรักเหมือนคนอื่นๆบ้าง (ตอนนี้โสด)
คนที่ฉันมองหา
ถ้าชอบ@ลายมานะ 0620604886
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • -
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • -
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • -
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • กระต่ายเพราะน่ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • สนุกสนาน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • สีม่วง
  แนะนำเพื่อน