Login
-
605
9
Offline
21/10/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Lori
เพศ : หญิง
อายุ : 81 ปี
เชื้อชาติ : ญี่ปุ่น
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
i am nice looking girl with love and care i am nice looking girl with love and care
คนที่ฉันมองหา
i am nice looking girl with love and care
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 80 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : บัญชี,ตรวจสอบบัญชี
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับสูง
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : คริสต์
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • i am nice looking girl with love and care
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • i am nice looking girl with love and care
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • i am nice looking girl with love and care
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • i am nice looking girl with love and care
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • i am nice looking girl with love and care
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • i am nice looking girl with love and care
  แนะนำเพื่อน