Login
-
227
7
Offline
23/1/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Flobby_Disk
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
บางคนแสนดีเข้ามาเป็นบทรัก บางคนแสบนักเข้ามาเป็นบทเรียน
คนที่ฉันมองหา
แพ้คนมีลักยิ้ม แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร อยู่ที่นิสัยมากกว่า
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 33 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนจริงใจ คนที่รักกันจริง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • อนาคตของเรา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข มันซื่อสัตย์ หมาบางตัวยังดีกว่าคนบางคนซะอีก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การได้อยู่กับใครสักคน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก ปลิ้นปล้อน กระล่อน ตอแหล
  แนะนำเพื่อน