Login
-
1854
65
Offline
16/9/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : man
เพศ : ชาย
อายุ : 48 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
.....บ้านฉันมีกล้วยน้ำว้า ปรารถนาให้เธอเป็นค้างคาว บ้านฉันบ้านกล้วยน้ำว้า อยากซับน้ำตาค้างคาว...
คนที่ฉันมองหา
อวบท้วม อ้วนนิดน่อย แข็งแรง
เพศ : หญิง
อายุ : 37 - 51 ปี
ที่อยู่ : ภาคใต้


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ความงาม,สุขภาพ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ยังไม่มีรายได้ในช่วงนี้
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนเข้าใจกัน ประเทศชาติสงบสุข
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • พุทธวจน ..สังคม
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • รดน้ำต้นไม้ นั่งสมาธิม่
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบแมวแต่เลี้ยงไว้นอกบ้าน เพราะมันน่ารัก และชอบกัดหนูไม่ให้เข้าบ้าน และชอบหมาบางแก้วด้วยมันดุฉลาดรักเจ้านาย และมันแสนรู้น่ารัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • นั่งสมาธิ รัษาศีลอย่างน้อยศีลห้า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามแนวคำสอนพุทธวจน อยุ่ครองเรือนหากินเป็นธรรมไม่เครียดครัดไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน ต้นไม้ ความเงียบ เป็นคนเรียบร้อยชอบอยู่สงบชอบอยู่กะครอบครัวหรืออยู่คนเดียวไม่จำเป็นจะไม่ไปคลุกคลีกะสังคม ชอบศึกษาฟังสุตะที่เปนเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เชื่อใครทั้งสื้นนอกจากคำสอนของพุทธองค์แท้ๆเท่านั้นอยุ่สมถฝึกสมาธิเอาจิตอยุ่กะกาย อานาปานะสติ ไม่มีหนี้สิน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ฝุ่นละออง ควันทุกชนิด โดยเฉพาะควันหลงไม่ชอบเลย ผู้คนมากมายในเมืองก็ไม่ชอบ
  ดโช

  เดโช
  เดโช


  ให้ทานแบบอริยะ

  https://youtu.be/FR8gHHHMgfI


  พุทวจน
  แนะนำเพื่อน