Login
-
117
9
Offline
4/3/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : mo
เพศ : หญิง
อายุ : 49 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
จริงใจน่ารักเป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
คนดีนิสัยดีเป็นสุภาพบุรุษรู้หน้าที่ของตัวเอง
เพศ : ชาย
อายุ : 49 - 67 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : ผู้บริหาร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : 50,001-70,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คุ่ชีวิตที่ดี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สุขภาพ แฟชั่น
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การได้เต้น
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • สัตว์เลี้ยง
  - [ No Picture ] -
  แนะนำเพื่อน