Login
-
1066
72
Offline
17/2/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : na
เพศ : หญิง
อายุ : 45 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
โลกนี้ไม่มีใครไร้ซึ่งคุณค่า หากแต่ว่า..มันผิดที่ผิดทางก็เท่านั้น ^_^ #สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว..สิ่งนั้นมีส่วนดีเสมอ
คนที่ฉันมองหา
จริงใจแม้เพียงการพูดคุย ^-^
เพศ : ชาย
อายุ : 44 - 55 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ให้คนในครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีจนสิ้นอายุขัย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิต
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ปลูก รดน้ำต้นไม้ ถ่ายรูปธรรมชาติ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัขตัวเล็กๆ (อาบน้ำให้ง่ายดี)
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนรอบตัวสุขเราก้อสุขไปด้วยน้ะ ^_^
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โก6
  แนะนำเพื่อน