Login
-
195
0
Offline
17/2/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : NAME
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
Line : namename01
คนที่ฉันมองหา
Line : namename01
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : นักเรียน/นักศึกษา
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • แฟน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • นอน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เพื่อน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • นั้นนะสิ
  แนะนำเพื่อน