Login
-
240
7
Offline
1/1/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : nanapig
เพศ : หญิง
อายุ : 44 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
จริงใจ ไม่โกหก
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ รักเดียว
เพศ : ชาย
อายุ : 37 - 50 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ เอาใจใส่ ซื่อสัตย์
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกเรื่อง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นกีฬา อ่านหนังสือ ทำกิจกรรมอาสา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข ซื่อสัตย์ดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัว ลูก เที่ยวธรรมชาติ ทำอาหาร
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก หลายใจ ดูถูกคนอื่น
  แนะนำเพื่อน