Login
-
62
0
Offline
29/5/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : nan
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หาคนที่จริงจัง
คนที่ฉันมองหา
สุภาพ มีน้ำใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : นักเรียน/นักศึกษา
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • nothing
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • nothing
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • nothing
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • nothing
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • nothing
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • nothing
  แนะนำเพื่อน