Login
-
202
3
Offline
10/11/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : nanray
เพศ : หญิง
อายุ : 30 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากหาคนที่คุยได้ เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพดีๆ
คนที่ฉันมองหา
คนที่ไม่แอบแฟง
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • มิตรภาพ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เลี้ยงแมว ทำอาหาร
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำอาหาร
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • เลี้ยงแมว น่ารัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เล่นกับเเมว นั่งทำอาหาร และกิน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • หนอน
  แนะนำเพื่อน