Login
-
371
15
Offline
28/5/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : rin
เพศ : ชาย
อายุ : 57 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ต้องการรู้จักคนวัยเดียวกันมาคุยกันอนาคตว่ากันไปตามธรรมชาติวันนี้มาคุยเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับขอวัยเดียวกันนะครับ
คนที่ฉันมองหา
เป็นคนจริงใจอารมย์ดีมีเหตุผล
เพศ : ชาย
อายุ : 49 - 69 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับสูง
ระดับรายได้ : 70,001-100,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ต้องการความจริงใจจากคนใกลัชิตและเพื่อนร่วมงาน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เกี่ยวกับธรรม และวิทยาศาสตร์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เดินห้างท่องไปในธรรมชาติ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่มีเวลาดูแลให้ดีที่สุด
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนรักที่รักใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหกหลอกลวง
  แนะนำเพื่อน