Login
-
152
6
Offline
1/4/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Mai
เพศ : หญิง
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
Looking for a good friendship between us and the future in the future.
คนที่ฉันมองหา
ผู้ชายที่ดี ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์
เพศ : ชาย
อายุ : 37 - 50 ปี
ที่อยู่ : ภาคอีสาน


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ฟังเพลง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • มิตรภาพในอนาคต
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก การไม่ซื่อสัตย์
  แนะนำเพื่อน