Login
-
1423
88
Offline
17/2/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : natya
เพศ : หญิง
อายุ : 51 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนจริงใจที่มองหาคนจริงใจ
คนที่ฉันมองหา
เป็นผู้นำ รับผิดชอบ จริงใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 45 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : มีแต่อยู่ด้วยเป็นบางครั้ง
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ครอบครัวที่ดี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกสิ่งรอบตัว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ชอบดูแลต้นไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบหลายอย่าง มีความสุข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • หลายสิ่งเช่นรอยยิ้ม
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนเห็นแก่ตัวโกหกเก่ง ความคลุมเคลือ
  แนะนำเพื่อน