Login
-
143
20
Offline
13/10/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : newps
เพศ : หญิง
อายุ : 28 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
รอคนรัก
คนที่ฉันมองหา
คนดี คนรักที่จะฝากชีวิตดูเเลกันไปตลอด
เพศ : ชาย
อายุ : 40 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคอีสาน


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ยังไม่มีรายได้ในช่วงนี้
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำอาหาร เล่นกับแมว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว น่ารัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความเข้าใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ใส่ใจ
  แนะนำเพื่อน