Login
-
262
17
Offline
4/12/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : numnaja
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ง่ายๆใจดีไม่งอแง
คนที่ฉันมองหา
ใจดีบุคลิกภาพหมาดแมน
เพศ : ชาย
อายุ : 20 - 40 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : การศึกษา,การสอน,ครู
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เรึยนกุับร้องเพลง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • วาดภาพ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัขใจดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เพลง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความมืด
  แนะนำเพื่อน