Login
-
144
1
Offline
30/5/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : num
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนง่ายๆ ชอบทำให้คนรอบข้างมีความสุข
คนที่ฉันมองหา
น่ารัก คอยดูแลซึ่งกันและกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 28 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : สื่อ,สิ่งพิมพ์
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • การคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เกม กีฬา ซีรีย์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูซีรีย์ ออกกำลังกาย ดูกีฬา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การได้เห็นคนที่เรารักมีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่มี
  แนะนำเพื่อน