Login
-
310
11
Offline
7/11/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : optimum
เพศ : หญิง
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันตก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คุยกันคะ จริงใจ จริงใจ
คนที่ฉันมองหา
จริงใจต่อกัน
เพศ : ชาย
อายุ : 28 - 38 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • มิตรภาพที่ดี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ฟังเพลง อาหาร
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง อ่านหนังสือ ทำอาหาร
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • มีความสุขได้กับสิ่งเล็กๆ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน