Login
-
522
78
Offline
10/10/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : P
เพศ : หญิง
อายุ : 26 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
มองหาความสัมพันธ์แบบจริงใจค่ะ คุยกันเพื่อพัฒนา^^
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ ไม่เจ้าชู้
เพศ : ชาย
อายุ : 28 - 40 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : โฆษณา/การตลาด
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสุข
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดูหนัง ฟังเพลง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เที่ยวธรรมชาติ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบน้องหมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เห็นครอบครัวมีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนไม่จริงใจ
  แนะนำเพื่อน