Login
-
174
1
Offline
27/11/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ton
เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เพื่อนคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การชีวิต เพื่อความสำเร็จครับ
คนที่ฉันมองหา
เรียบร้อย น่ารัก ฉลาด เป็นผู้ใหญ่
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 30 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ผู้บริหาร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับสูง
ระดับรายได้ : 70,001-100,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนดี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การใชีชีวิต ธรรมะ งานออกแบบ ความอ่อนโยน กล้าคิด แสดงออก ร่าเริง เอาใจเก่ง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เที่ยว ออกแบบ ศึกษางานลงทุน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยู่กับคนที่รัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก
  แนะนำเพื่อน