Login
-
1436
84
Offline
20/8/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : kun
เพศ : หญิง
อายุ : 38 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนติดดิน ชอบธรรมชาติ หาคนที่เข้ากับเราได้ก็พอละ พูดจาสุภาพ ไม่ ลามก พร้อม สำหรับสร้างครอบครัวที่อบอุ่น
คนที่ฉันมองหา
พูดจาสุภาพกับผู้หญิงที่คุณคุยอยู่
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : โรงแรม,ท่องเที่ยว
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : คริสต์
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • การพบคนที่รักจริง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • บ้าน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ร้องเพลง ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การได้อยู่กับครอบครัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ผู้ชาย สูบบุหรี ผู้ชายลามก
  แนะนำเพื่อน