Login
-
178
2
Offline
16/5/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : peng
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนที่ฉันมองหา
....
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • มองตาดิเดีียวก็รู้
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นบาสมั่ง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมาซิคราฟรอรัยอยู่
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การใช้เงินที่หา
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนนิสัยเยอะ
  แนะนำเพื่อน