Login
-
234
35
Offline
21/3/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : mard
เพศ : หญิง
อายุ : 49 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากได้เพื่อนคุย ที่สุภาพ และจริงใจ ไม่ต้องการประโยชน์ใดๆในการคบหากันเป็นเพื่อน
คนที่ฉันมองหา
หาเพื่อนคุย ที่คุยได้ สบายใจ ไม่หวังผลอะไรในการคุย สบายๆ
เพศ : ชาย
อายุ : 40 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : แต่งงานแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนคุย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • หนัง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบแมว น่ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้ท่องเที่ยว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • อยู่คนเดียว
  แนะนำเพื่อน