Login
-
118
1
Offline
15/9/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : SAN
เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เราเป็นคนใจเย็น สบายๆ ไม่เรื่องมาก ถึงไหนถึงกัน ใครที่ชอบคุยกับเราก็สามารถคุยกับเราได้เลย.
คนที่ฉันมองหา
เพื่อนหรือคนสนิทที่จริงใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : IT,Programmer
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ และความซื่อสัตย์
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เทคโนโลยี ชีวิต จิตใจ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ ท่องอินเตอร์เน็ต
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ เป็นเพื่อนที่เล่นกับเราได้ทุกเรื่อง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การหักหลัง
  แนะนำเพื่อน