Login
-
182
1
Offline
3/4/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : กล้วย
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
จริงใจและซื่อสัตย์ ร่าเริง ใจเย็นและใจดี ทีมงานสายมิตรภาพ...
คนที่ฉันมองหา
พาความจริงใจมาก้อพอ...
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 35 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ประกันภัย
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนและขวัญใจของตัวเอง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การทำบุญ การท่องเที่ยว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ไปวัดทำบุญ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • รอยยิ้ม เสียงหัวเรอะ มิตรภาพ ของเพื่อน พี่น้อง สหายทุกๆ คน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก...การตอแหล...ไร้ซึ่งความจริงใจ...ปราศจากความซื่อสัตย์
  แนะนำเพื่อน