Login
-
125
0
Offline
10/11/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ป๊อป
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากจะมีผู้หญิงที่สวยและจริงใจ
คนที่ฉันมองหา
อยากจะได้ผู้หญิงที่สวย ที่เราสามารถนอนตักตอนไหนก็ได้ จับมือเขาให้แน่น และกอดเขาแน่นๆ สามารถหอมแก้มเขา
เพศ : หญิง
อายุ : 20 - 23 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันต่างประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ผู้หญิงสวยและจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ความสวย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกเด็ด
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบเลย
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ออกเด็ด เดินจับมือผู้หญิง นอนตักผู้หญิง กอดเขาแน่นๆ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบให้นอกใจ
  แนะนำเพื่อน